Liczba gwiazdek a standard hotelu

 

Liczba gwiazdek przy nazwie hotelu dostarcza pewnej informacji na temat standardu obiektu noclegowego. Im więcej gwiazdek, tym wyższe oczekiwania klientów, przy czym należy zaznaczyć, że  nawet pięciogwiazdkowe hotele nie zawsze spełniają wymagania wszystkich gości.

Gwiazdki hotelowe w Polsce

Odznaczenia dla obiektów noclegowych przyznawane są na podstawie pewnych wytycznych, ale funkcjonowanie hotelu w obszarach nie poddanych tak wnikliwej kontroli, niekiedy podostawia wiele do życzenia. O ile w Polsce takie sytuacje nie zdarzają się szczególnie często, o tyle podróżując do innych państw, możemy trafić na hotel pięciogwiazdkowy, który w naszych warunkach otrzymałby zaledwie trzy gwiazdki. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieją ogólnoświatowe normy mówiące o zasadach przyznawania odznaczeń. Każdy kraj przyznaje gwiazdki hotelowe według własnych zasad, choć w przypadku państw członkowskich UE są one bardzo zbliżone.

Jeśli chodzi o gwiazdki hotelowe w Polsce, przyznawane są przez Marszałków Województw. W tym miejscu należy dodać, że Polska należy do krajów, w których zgłoszenie swojego hotelu do kontroli i przyznania gwiazdek jest obowiązkowe i sankcjonowane prawnie. Nie wszędzie na świecie obowiązują takie same zasady – w niektórych państwach można wnioskować o przyznanie gwiazdek, ale nie jest to obowiązkowe. Zależy wyłącznie od upodobań właściciela obiektu.

Procedura przyznawania gwiazdek hotelowych

Odznaczenia dla obiektów hotelowych w Polsce przyznawane są po przeprowadzeniu wnikliwej kontroli. Kontroli dokonuje specjalna komisja, złożona ze specjalistów z dziedzin hotelarstwa, pracowników Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Komisję powołuje Marszałek Województwa, bo tylko on, na podstawie art. 38. Ustawy o usługach turystycznych, ma prawo do klasyfikowania obiektów hotelowych.